Autonoom rijden: hoge kosten en lage baten?

Autonoom rijden - dat is de naam van de visie op autorijden in de toekomst. Het beleid leidt reeds de weg naar wetgeving. De industrie is al bezig met de praktische kant van de zaak. En het publiek wacht op deze innovatie. Dus iedereen is positief over de toekomst van de auto, echt iedereen? Nee, de verzekeringssector staat kritisch tegenover de vernieuwingen.

Minder schade maar duurdere reparaties

In een recente studie wordt onder meer geconcludeerd dat nieuwe technologie in theorie meer schade voorkomt dan in de praktijk. Bovendien verhogen de systemen de reparatiekosten. Volgens hun prognoses zullen de nieuwe systemen de door autoverzekeraars uitgekeerde schadevergoedingen tegen 2035 met 7-15% doen dalen ten opzichte van 2015. In het referentiejaar 2015 hadden verzekeraars voor ongeveer 22 miljard euro aan schadeclaims afgewikkeld. Hoewel de nieuwe systemen het rijden veiliger maken, breiden zij zich langzaam uit over de autopopulatie en maken zij reparaties duurder in geval van een schadegeval.

Assistenten op de testbank

Voor personenauto's analyseerden de auteurs van de studie in totaal zes systemen: waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook, rijstrookassistent, noodremassistent, parkeer- en manoeuvreerassistent, snelwegrijder, en bestuurder van een stads- of plattelandsweg. Volgens de studie hebben noodremsystemen en parkeer- en manoeuvreerhulpmiddelen het grootste effect op aansprakelijkheidsclaims voor motorvoertuigen en kunnen ze tegen 2035 elk een besparing van ongeveer vijf tot tien procent opleveren. De beste manier om schade aan uw eigen auto te voorkomen is gebruik te maken van een parkeer- en manoeuvreerhulp. Met een dergelijk systeem zou tegen 2035 ongeveer vier tot bijna acht procent kunnen worden bespaard op uitgebreide verzekeringsclaims.

De fysica is ook van toepassing op autonoom rijden

Assistenten hebben geen invloed op veel schade. Een snelwegrijder helpt niet tegen autodieven, en een parkeerhulp beschermt evenmin tegen steenslag, hagel of marterbeten. Zelfs de beste noodremassistent verandert niets aan de natuurkundige wetten die de remafstand van een auto bepalen. De nieuwe technologie voorkomt dus schade, vooral in theorie, wanneer de omstandigheden ideaal zijn. In slechte weersomstandigheden, in de buurt van bouwterreinen, bereiken zelfs deze hun grenzen. Bovendien maken bestuurders niet voortdurend gebruik van de systemen, die zich bovendien slechts langzaam zullen verspreiden, zoals de GDV-specialisten voorspellen. Het zijn immers alleen de nieuwe voertuigen die assistentiesystemen en geautomatiseerde rijfuncties op de weg brengen. Niet alle nieuwe auto's zullen ermee worden uitgerust, dus het zal nog vele jaren duren voordat de nieuwe technologie in alle voertuigen beschikbaar is. Het kostenargument: extra technologie maakt reparaties duurder in geval van schade. Een hulpsysteem maakt het bijvoorbeeld ongeveer 30% duurder om een voorruit te vervangen.

Plan du site